Chceme se zaměřit na to, aby školy měly co nejlepší možnost využívat digitální nástroje při samotné výuce, nejen jako doplňkový nástroj.